Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno - skrzyżowanie z DW 541.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 21.09.2018 r. 11:00
Termin otwarcia ofert : 21.09.2018 r. godz. 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-1/PN/3220/96/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-08-14
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 155-354712


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2018-08-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.08.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 2 Opis pliku: SIWZ wraz z załącznikami w formie pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 3 Opis pliku: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 4 Opis pliku: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie xml

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 2 - Formularz Oferty

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 6 - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 10 Opis pliku: Załącznik nr 8 - SST

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 11 Opis pliku: Załącznik nr 8 - Organizacja ruchu

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 12 Opis pliku: Załącznik nr 8 - Inwentaryzacja zieleni

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 13 Opis pliku: Załącznik nr 8 - Geologia

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 14 Opis pliku: Załącznik nr 8 - Decyzje

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 15 Opis pliku: Załącznik nr 8 - Branża Drogowa

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 16 Opis pliku: Załącznik nr 8 - Kosztorysy ofertowe

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 17 Opis pliku: Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy o wypełnianiu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-14

Nr 18 Opis pliku: Pismo nr 1 - Odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu wraz ze wszystkimi dokumentami w wersji pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-05

Nr 19 Opis pliku: Zmieniony Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-05

Nr 20 Opis pliku: Załącznik zarządzenie ws ustalenia cen drewna

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-05

Nr 21 Opis pliku: Zbiorcze zestawienie ofert - Ref. 96

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-09-21

Nr 22 Opis pliku: Unieważnienie postępowania.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-10-02

wróć