Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień - Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dnia 03.10.2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert : dnia 03.10.2018 r. godz. 11.30
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-1/PN/3220/106/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-08-27
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 163-371741


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2018-08-27

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: SIWZ - ref. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 2 Opis pliku: FORMULARZ OFERTY - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 3 Opis pliku: WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 4 Opis pliku: OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 5 Opis pliku: ZOBOWIĄZANIE - ODDANIE DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 6 Opis pliku: ZASTRZEŻENIE NIEUDOSTĘPNIENIA INFORMACJI - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 7 Opis pliku: WZÓR UMOWY - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 8 Opis pliku: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 9 Opis pliku: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 10 Opis pliku: ZAKRES CZYNNOŚCI BRANŻA DROGOWA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 11 Opis pliku: ZAKRES CZYNNOŚCI BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 12 Opis pliku: OŚWIADCZENIE DOT. RODO - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 13 Opis pliku: SST BRANŻA DROGOWA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 14 Opis pliku: PRZEDMIAR BRANŻA DROGOWA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 15 Opis pliku: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 16 Opis pliku: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 17 Opis pliku: SST BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 18 Opis pliku: PRZEDMIAR BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 19 Opis pliku: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 20 Opis pliku: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 21 Opis pliku: GEOLOGIA - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 22 Opis pliku: INWENTARYZACJA ZIELENI - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 23 Opis pliku: ORGANIZACJA RUCHU - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 24 Opis pliku: ZRID - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 25 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 26 Opis pliku: JEDZ - Załącznik nr 1 do SIWZ - (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). Wykonawca powinien zapisać zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej plik xml na dysku lokalnym czy innym nośniku danych. Wersja elektroniczna JEDZ/ESPD udostępniona w formacie xml nie będzie czytelna, jeżeli nie zostanie zaimportowana do serwisu eESPD. W celu poprawnego zaimportowania JEDZ-a należy postępować zgodnie z pkt. 13.2 b) SIWZ.

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 27 Opis pliku: JEDZ PDF - REF. 106

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-27

Nr 28 Opis pliku: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-03

wróć