Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 30.12.2019 r. godzo. 11:00
Termin otwarcia ofert : 30.12.2019 r. godz. 11:30
Numer postępowania :
Data ogłoszenia w UOPWE : 2019-11-26
Numer ogłoszenia w UOPWE :


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2019-11-26

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla Wykonawców.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-11-26

wróć