Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Prowadzenie dyżurów zimowego otrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019,2019/2020,2020/2021 w siedzie Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/71/18


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2018-07-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAŁ NR 1 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DNIA 20.07.2018R

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-07-20

wróć