Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :
Wykonanie nasadzeń w pasie wybranych dróg wojewódzkich w ramach realizacji działań projektu
pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga” - z podziałem na części:
- Część 1: Wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich nr 642, nr 528, nr 544;
- Część 2: Wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich nr 515, nr 520, nr 537, nr 526;
- Część 3: Wykonanie nasadzeń w pasie dróg wojewódzkich nr 591.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/86/18


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2018-08-23

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 1 - REF. 86

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-23

Nr 2 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 2 - REF. 86

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-23

Nr 3 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 3 - REF. 86

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-08-23

wróć