Głównej zawartości

DostawyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z podziałem na 4 części.”

- Część nr 2: Dostawa fabrycznie nowych suszarek: 1. Suszarka laboratoryjna o pojemności 100-116 litrów. 2. Suszarka laboratoryjna o pojemności od 220 -260 litrów.
- Część nr 3: Dostawa fabrycznie nowej wstrząsarki z zestawem sit. 1. Zestaw sit wraz z wyposażeniem (zgodnie z OPZ). 2. Wstrząsarka do sit.
- Część nr 4 : Dostawa fabrycznie nowej wagi o maksymalnym obciążeniu 10 kg wraz z wyposażeniem (zgodnie z OPZ). , z podziałem na 4 części.”
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.NT-2/PN/3220/129/18


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2018-11-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA DOTYCZY CZĘŚCI NR 2, 3 i 4 - REF. 129

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-11-13

wróć