Głównej zawartości

DostawyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/4/19


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2019-02-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2019-02-21

wróć