Głównej zawartości

DostawyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z podziałem na 4 części.”

- Część nr 1 : Dostawa fabrycznie nowych urządzeń:
1. Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy zgodny z normą PN –EN 12697-1:2012 lub równoważną wraz z wyposażeniem (zgodnie z OPZ) -1 szt.;
2. Ubijak Marshalla zgodny z normą PN –EN 12697 -30:2012 lub równoważną wraz z wyposażeniem (zgodnie z OPZ) -1 szt.;
3. Aparatura próżniowa zgodna z normą PN –EN 12697-5 lub równoważną wraz z wyposażeniem (zgodnie z OPZ).
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.NT-2/PN/3220/129/18


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2018-10-31

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - CZĘŚĆ NR 1 - REF. 129

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-10-31

wróć