Głównej zawartości

DostawyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych”.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.EA-2/PN/3220/142/18


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2018-12-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Pismo nr 1 -Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych. ZDW/NZP.EA-2/PN/3220/142/18/1

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-12-12

wróć