Głównej zawartości

DostawyOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.EA-2/PN/3220/142/18
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2018-12-20
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 500303959-N-2018


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2018-12-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu 500303959-N-2018

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-12-20

wróć