Głównej zawartości

Roboty budowlaneINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2018 r.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/30/18


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2018-04-03

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-04-03

Nr 2 Opis pliku: Zestawienie ofert wraz z punktacją

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-04-04

wróć