Głównej zawartości

Roboty budowlaneINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Przebudowa obiektów inżynierskich: 
1. Przebudowa przepustu w km 20+703 drogi wojewódzkiej Nr 519 k/m Barty. 
2. Przebudowa przepustu w km 28+308 drogi wojewódzkiej Nr 527 k/m Pasłęk. 
3. Przebudowa przepustu w km 16+680 drogi wojewódzkiej Nr 509 k/m Zastawno.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/121/18


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2018-10-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-10-12

wróć