Głównej zawartości

Usługi2018-03-19 - Rejon Dróg w Nidzicy
Koszenie traw i chwastów, wycinka krzaków oraz odrostów i wilków wokół drzew wraz z pracami przygotowawczymi w ciągu dróg woj. na terenie działania RDW N...
czytaj więcej... 
2017-11-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część Nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 5...
czytaj więcej... 
2017-07-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wa...
czytaj więcej... 
2017-08-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzyamnie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzyn, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem n...
czytaj więcej... 
2017-05-29 - Rejon Dróg w Elblągu
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021....
czytaj więcej... 
2017-05-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg....
czytaj więcej... 
2017-05-04 - Rejon Dróg w Elblągu
Letnie oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg w Elblągu....
czytaj więcej... 
2017-04-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich w podziale na 4 części. ...
czytaj więcej... 
2016-07-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604....
czytaj więcej... 
2016-07-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy kontakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg, z podziałem na 6 części:Część 1 - Pelnienie funkcji Inspektora...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 2 następna
1, 2, 3, 4, 5,