Głównej zawartości

Usługi2015-09-09 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na 7 części: 1. Budowę chodnika w pasie drogowym DW 591 granica państwa Kętrzyn - Mrągowo w miejscowości Winda; 2. Rozbudowę DW 592 ...
czytaj więcej... 
2015-09-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na:1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Dawidy w zakresie zatok autobusowych.2. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowośc...
czytaj więcej... 
2015-07-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę przepustu w km 57+490 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 2) Przebudowę przepustu w km 57+552 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, ...
czytaj więcej... 
2015-07-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej Nr 592, koło m. Piękna G&o...
czytaj więcej... 
2015-07-16 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową i budowę przejazdu w...
czytaj więcej... 
2015-06-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej Nr 592, koło m. Piękna Góra”, 2) „Rozb...
czytaj więcej... 
2015-06-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1. Przebudowę przepustu w km 14+737 drogi nr 504 k/m Zajaczkowo 2. Przebudowę przepustu w km 10+419 drogi nr 504 w/m Piastowo 3. Przebudowę przepustu w km ...
czytaj więcej... 
2015-06-18 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”....
czytaj więcej... 
2015-02-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę przepustu w km 57+490 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 2) Przebudowę przepustu w km 57+552 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 3) Pr...
czytaj więcej... 
2015-05-18 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na:1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych.2. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w mi...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 4 następna
1, 2, 3, 4, 5,