Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb : Przetagr nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej na : "Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce".
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP-1/3220/468/14
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2015-05-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Nr 1 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie dokumentacji projektowej na : "Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce".

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2015-05-08

wróć