Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Tryb :
Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej Nr 592, koło m. Piękna Góra”, 2) „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad Kanałem Leleckim w km 16+902 drogi wojewódzkiej Nr 642, koło m. Lelek”, 3) „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi nr 541”
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/3220/13/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2015-06-26

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał nr 1 - Wybór oferty najkorzystniejszej do części 1 i 2 - strona internetowa

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2015-06-26

Nr 2 Opis pliku: Zał. nr 2 - Wybór oferty najkorzystniejszej do części 3 - strona internetowa

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2015-06-26

wróć