Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb : USŁUGA
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej na:

1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Dawidy w zakresie zatok autobusowych.
2. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Morąg, ul. Żeromskiego w zakresie chodnika.
3. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Fitowo - Bielice w zakresie drogi rowerowej.
4. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 590 w miejscowości Drogosze w zakresie chodnika i zatok autobusowych.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Przetarg nieograniczony
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/67/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2015-09-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: zał. nr 1 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1 - 4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2015-09-08

wróć