Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb :
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/92/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2015-10-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku:

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2015-10-13

wróć