Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Olsztyn dla części pod nazwą:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta;
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/119/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2015-12-10

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Nr 1 - WYNIK POSTĘPOWANIA

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2015-12-10

wróć