Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy kontakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg, z podziałem na 6 części:
Część 1 - Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitanej,
Część 2 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektroenergetycznej,
Część 3 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży teletechnicznej,
Część 4 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. geodezyjnych,
Część 5 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. geotechnicznych,
Część 6 - Pracownik biurowy
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW.NZP.IR III-2/PN/3220/68/16
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2016-07-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla cz. 1

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2016-07-08

Nr 2 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla cz. 2

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2016-07-08

wróć