Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich w podziale na 4 części. 
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA`
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TR-1/PN/3220/1/17
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2017-04-07

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: zał Nr 1- zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cześć 1

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-04-07

Nr 2 Opis pliku: zał Nr 2 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cześć 2

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-04-07

Nr 3 Opis pliku: zał nr 3 -zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cześć 3

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-04-07

Nr 4 Opis pliku: zał nr 4 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cześć 4

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-04-07

wróć