Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-1/PN/3220/15/17
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2017-05-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2017-05-29

wróć