Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Zimowe utrzyamnie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzyn, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 6 części.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K-1/PN/3220/57/17
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2017-08-25

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: zawiadomienie o wyborze oferty na cz. 2A

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-08-25

Nr 2 Opis pliku: zawiadomienie o wyborze oferty cz. nr 3A

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-08-25

Nr 3 Opis pliku: zawiadomienie o wyborze oferty cz. 5A

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-08-25

Nr 4 Opis pliku: zawiadomieni o wyborze oferty cz. 6A

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-08-25

wróć