Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Letnie oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2018-2021)
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-1/PN/3220/10/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2018-04-03

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-04-03

Nr 2 Opis pliku: Zestawienie ofert wraz z punktacją

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-04-03

wróć