Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TR-1/PN/3220/26/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2018-05-09

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Nr 1 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - REF. 26

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-05-09

wróć