Głównej zawartości

UsługiINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2018 r. z podziałem na 4 części (Część I – RDW Elbląg, Część II – RDW Kętrzyn, Część III – RDW Nidzica, Część IV – RDW Olecko).
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IG-1/PN/3220/38/18/10
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2018-06-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej dla części 1 - ref. 40

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-29

Nr 2 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej dla części 2 - ref. 40

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-29

Nr 3 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej dla części 3 - ref. 40

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-29

Nr 4 Opis pliku: Pismo nr 11 - Unieważnienie postępowania w części 4

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-29

wróć