Głównej zawartości

Usługi



OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–1/PN/3220/119/18
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE : 2018-12-15
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE : 2018/S 242-553068


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-12-17

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2018-S 242-553068

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-12-17

wróć