Głównej zawartości

Roboty budowlaneINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Przebudowa przepustów na terenie działania RDW w NIdzicy z podziałem na 2 części: Część nr 1 - Przebudowa przepustu w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 odcinek Malbork - Susz, koło miejscowości Różnowo. Część nr 2 - Przebudowa przepustu w km 48+432 drogi nr 515 k/m Różnowo.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TM-1/PN/3220/79/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2018-09-03

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-03

Nr 2 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 2

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-03

wróć