Głównej zawartości

Usługi2019-03-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru nad zgodnoscią realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce"....
czytaj więcej... 
2018-11-30 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 512 na odcinku Pienięzno-Bartoszyce w ramach realizacji zadania pn: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pienięzno-Bar...
czytaj więcej... 
2018-10-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce"....
czytaj więcej... 
2018-10-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pienięzno" w podziale na dwa zadania: Zadani...
czytaj więcej...