Głównej zawartości

Usługinaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia :
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pienięzno" w podziale na dwa zadania:
Zadanie nr 1 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska",
Zadanie nr 2 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno"

Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 20.11.2018r. godz 11:00
Termin otwarcia ofert : 20.11.2018r. godz 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRI-1/PN/3220/133/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-10-12
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 197-445894


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2018-10-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 197-445894 z dnia 12.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - SIWZ z dnia 12.10.2018r. - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - Zał Nr 1 do SIWZ - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 4 Opis pliku: Zał Nr 4 - Załączniki do SIWZ NR 1,2,3,5,6,7 - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 5 Opis pliku: Zał Nr 5 - Formularz oferty - Zał Nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 6 Opis pliku: Zał Nr 6 - załącznik do umowy wzór raportu wykonawcy - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 7 Opis pliku: Zał Nr 7 - załącznik do umowy - tabela elementów rozliczeniowych - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 8 Opis pliku: Zał Nr 8 - Formularz cenowy zał Nr 3 do SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 9 Opis pliku: Zał Nr 9 - wzór oświadczenia dot. przynależności do gr. kapitałowej Zał Nr 5 do SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 10 Opis pliku: Zał Nr 10 - zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa - Zał Nr 6 do SIWZ -wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 11 Opis pliku: Zał Nr 11 - JEDZ zał Nr 4 do SIWZ - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 12 Opis pliku: Zał Nr 12 - JEDZ zał Nr 4 do SIWZ -wersja xml

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-12

Nr 13 Opis pliku: Załącznik Nr 13- Pismo Nr 1 - odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ z 30.10.18

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 14 Opis pliku: Załącznik Nr 14 - SIWZ zmiany 30.10.18

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 15 Opis pliku: Załącznik Nr 15 - załącznik Nr 6 do SIWZ PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 16 Opis pliku: Załącznik Nr 16 - załącznik Nr 6 do SIWZ wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 17 Opis pliku: Załącznik Nr 17 - informacja z otwarcia ofert z dnia 20.11.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-20

wróć