Głównej zawartości

Roboty budowlanenaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska Pieniężno"
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 23.11.2018r. godz 11:00
Termin otwarcia ofert : 23.11.2018r. godz 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/123/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-09-22
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 183-413307


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2018-09-24

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018/S 183-413307

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - SIWZ - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - Załączniki do SIWZ 2,3,4,5,6,7 OWK,SWK, 8,9,11 - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 4 Opis pliku: Zał Nr 4 - Formularz oferty wraz z oświadczeniem RODO -Zał Nr 2 SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 5 Opis pliku: Zał Nr 5 - Wykaz robót budowlanych - Zał Nr 3 SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 6 Opis pliku: Zał Nr 6 - Oświadczenie dot przyn. gr. kapitałowe - Zał Nr 4 SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 7 Opis pliku: Zał Nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do dyspozycji zasobów - Zał Nr 5 SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 8 Opis pliku: Zał Nr 8 - Zastrzeżenie nieudostępniania inf. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - Zał Nr 6 SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 9 Opis pliku: Zał Nr 9 - OWK, SWK - Zał Nr 7 SIWZ wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 10 Opis pliku: Zał Nr 10 - Wzór gwarancji jakości - Zał Nr 8 SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 11 Opis pliku: Zał Nr 11 - Wykaz czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dot. wymóg zatrudnienia wykonawcy lub podwykonawcy na umowe o pracę, o którym mowa w art 29 ust 3a Pzp oraz pkt 3.6 SIWZ - Zał Nr 11 SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 12 Opis pliku: Zał Nr 12 - kosztorys ofertowy - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 13 Opis pliku: Zał Nr 13 - kosztorys ofertowy - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 14 Opis pliku: Zał Nr 14 - optymalizacja dokumentacji -opracowanie uzupełniające

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 15 Opis pliku: Zał Nr 15- Organizacja ruchu

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 16 Opis pliku: Zał Nr 16 - przedmiar robót

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 17 Opis pliku: Zał Nr 17 - PW branża drogowa

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 18 Opis pliku: Zał Nr 18 - PW branża sanitarna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 19 Opis pliku: Zał Nr 19 - przebudowa sieci telekomunikacyjnej cz 1

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 20 Opis pliku: Zał Nr 20 - przebudowa sieci telekomunikacyjnej cz 2

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 21 Opis pliku: Zał Nr 21 - Kolizje ENERGA

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 22 Opis pliku: Zał Nr 22 - kolizje energetyczne

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 23 Opis pliku: Zał Nr 23 - oświetlanie drogowe

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 24 Opis pliku: Zał Nr 24 - projekt nasadzeń

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 25 Opis pliku: Zał Nr 25 - PW wydzielonych przepustów

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 26 Opis pliku: Zał Nr 26 - PW wzmocnienie podłoża

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 27 Opis pliku: Zał Nr 27 - specyfikacje techniczne

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 28 Opis pliku: Zał Nr 28 - PB -projekt architektoniczno budowlany

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 29 Opis pliku: Zał Nr 29 - PB projekt zagospodarowania terenu

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 30 Opis pliku: Zał Nr 30 - dok. badań podłoża gruntowego cz 1

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 31 Opis pliku: Zał Nr 31 - dokumentacja badań podłoża gruntowego cz 2

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 32 Opis pliku: Zał Nr 32 - dokumentacja badań podłoża gruntowego cz 3

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 33 Opis pliku: Zał Nr 33 - dokumentacja badań podłoża gruntowego cz 4

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 34 Opis pliku: Zał Nr 34 - dokumentacja badań podłoża gruntowego cz 5

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 35 Opis pliku: Zał Nr 35- dokumentacja geolog inż - cz 1

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 36 Opis pliku: Zał Nr 36 - dokumentacja geologiczno inżynierska cz 2

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 37 Opis pliku: Zał Nr 37 - opinia geotechniczna cz 1

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 38 Opis pliku: Zał Nr 38 - opinia geotechniczna cz 2

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 39 Opis pliku: Zał Nr 39 - opinia geotechniczna cz 3

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 40 Opis pliku: Zał Nr 40 - opinia geotechniczna cz 4

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 41 Opis pliku: Zał Nr 41 - opinia geotechniczna cz 5

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 42 Opis pliku: Zał Nr 42 - inwentaryzacja zieleni

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 43 Opis pliku: Zał Nr 43 - decyzja derogacyjna na zniszczenie siedlisk porostów

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 44 Opis pliku: Zał Nr 44 - decyzja derogacyjna na zwierzęta

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 45 Opis pliku: Zał Nr 45 decyzja środowiskowa

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 46 Opis pliku: Zał Nr 46 - PB zamienny

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 47 Opis pliku: Zał Nr 47 - zmiana decyzji ZRID

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 48 Opis pliku: Zał Nr 48 - zmiana decyzji ZRID

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 49 Opis pliku: Zał Nr 49 -ZRID

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 50 Opis pliku: Zał Nr 50 - JEDZ wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 51 Opis pliku: Zał Nr 51 - JEDZ - wersja XML

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 52 Opis pliku: Zał Nr 52- Umowa wzór zał Nr 7 SIWZ - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 53 Opis pliku: Zał Nr 53 - Tabeli dane kontraktowe - zał Nr 9 SIWZ - wersja edytowalna Wzór

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-24

Nr 54 Opis pliku: Zał Nr 54 - Pismo Nr 1 -odpowiedzi na pytania , zmiana SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-19

Nr 55 Opis pliku: Zał Nr 55 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-19

Nr 56 Opis pliku: Zał Nr 56 - SIWZ zmiany z dnia. 19.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-19

Nr 57 Opis pliku: Zał Nr 57 - SWK - zmiany 19.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-19

Nr 58 Opis pliku: Zał Nr 58 - Umowa zał. Nr 7 SIWZ zmiany 19.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-19

Nr 59 Opis pliku: Zał Nr 59 - odpowiedzi na pytania wykonawców

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-19

Nr 60 Opis pliku: Zał Nr 60 - rysunek 6.0

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-19

Nr 61 Opis pliku: Zał Nr 61 - netia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-19

Nr 62 Opis pliku: Zał Nr 62 - orange

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-19

Nr 63 Opis pliku: Zał Nr 63- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.10.2018

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 64 Opis pliku: Załącznik Nr 64 - Pismo Nr 2 w spr. odpowiedzi, zmiany SIWZ i ogłoszenia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 65 Opis pliku: Załącznik Nr 65 - pytania i odpowiedzi z 30.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 66 Opis pliku: Załącznik Nr 66 - SIWZ zmiany 30.10.2018

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 67 Opis pliku: Załącznik Nr 67 - SWK zmiany 30.10.18

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 68 Opis pliku: Załącznik Nr 68- Załącznik Nr 6 do SIWZ PDF -30.10.18

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 69 Opis pliku: Załącznik Nr 69- Załącznik Nr 6 do SIWZ edytowalny 30.10.18

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 70 Opis pliku: Załącznik NR 70 - zał do odpowiedzi z dn. 30.10.18

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-30

Nr 71 Opis pliku: Załącznik Nr 71 - Pismo Nr 3 w sprawie odpowiedzi na pytania, zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-08

Nr 72 Opis pliku: Pismo Nr 72- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 08.11.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-08

Nr 73 Opis pliku: Załącznik Nr 73 - SIWZ zmiany 08.11.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-08

Nr 74 Opis pliku: Załącznik Nr 74 - gwarancja jakości zm. 08.11.2018

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-08

Nr 75 Opis pliku: Załącznik Nr 75 - odpowiedzi na pytania wykonawców 08.11.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-08

Nr 76 Opis pliku: Zał Nr 76 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.11.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-16

Nr 77 Opis pliku: Zał Nr 77 - SIWZ zm. 16.11.2018r. - PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-16

Nr 78 Opis pliku: Zał Nr 78 - SIWZ zmiany 16.11.2018 - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-16

Nr 79 Opis pliku: Zał Nr 79 - Pismo w sprawie odpowiedzi, zmiany SIWZ i ogłoszenia 16.11.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-16

Nr 80 Opis pliku: Zał Nr 80 - odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 16.11.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-16

Nr 81 Opis pliku: Zał Nr 81 - przedmiar robót 16.11.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-16

Nr 82 Opis pliku: Zał Nr 82 - kosztorys ofertowy 16.11.2018r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-16

Nr 83 Opis pliku: Zał Nr 83 - kosztorys ofertowy wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-16

Nr 84 Opis pliku: Załącznik Nr 84 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.11.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-23

Nr 85 Opis pliku: Załącznik Nr 85 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Z DNIA 29.11.2018R.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-29

wróć