Głównej zawartości

Roboty budowlanenaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pienięzno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno"
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert :
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/7/19
Data ogłoszenia w UOPWE : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w UOPWE :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2019-01-30

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POST. PRZETARGOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2019-01-30

wróć