Głównej zawartości

Roboty budowlanenaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 15.01.2019 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert : 15.01.2019 r. godz. 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/124/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-09-22
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S - 183 - 413306


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2018-09-24

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu DW 512

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 2 Opis pliku: SIWZ wraz z załącznikami w wersji pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 3 Opis pliku: Załącznik nr 1 - JEDZ w wersji xml

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 1 - JEDZ w wersji pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 2 - Formularz oferty w wersji edytowalnej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 3 - Wzór wykazu robót budowlanych w wersji edytowalnej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów w wersji edytowalnej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 6 - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w wersji edytowalnej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 10 Opis pliku: Załącznik nr 8 - Wzór gwarancji jakości - załącznik do umowy w wersji edytowalnej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 11 Opis pliku: Załącznik nr 9 - Wzór tabeli Dane Kontraktowe - załącznik do umowy w wersji edytowalnej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 12 Opis pliku: Załącznik nr 10 - Kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, dokumentacja projektowa i SST. Plik skompresowany DECYZJE - należy ściągnąć pliki Decyzje od 1 do 3 a następnie rozpakować plik skompresowany Decyzje.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 13 Opis pliku: Załącznik nr 10 - Decyzje 1/3

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 14 Opis pliku: Załącznik nr 10 - Decyzje 2/3

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 15 Opis pliku: Załącznik nr 10 - Decyzje 3/3

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 16 Opis pliku: Załącznik nr 10 - Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót. - Plik skompresowany.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 17 Opis pliku: Załącznik nr 10 - Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (należy ściągnąć pliki o nazwie PB cz. 1/17 do cz. 18/18 oraz plik PROJEKT BUDOWLANY, następnie rozpakować skompresowany plik PROJEKT BUDOWLANY

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 18 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 1/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 19 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 2/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 20 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 3/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 21 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 4/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 22 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 5/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 23 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 6/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 24 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 7/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 25 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 8/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 26 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 9/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 27 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 10/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 28 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 11/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 29 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 12/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 30 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 13/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 31 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 14/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 32 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 15/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 33 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 16/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 34 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PB 17/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 35 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY (należy ściągnąć pliki o nazwie PW cz. 1/43 do 43/43 oraz plik PROJEKT WYKONAWCZY, następnie rozpakować skompresowany plik PROJEKT WYKONAWCZY

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 36 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 1/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 37 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 2/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 38 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 3/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 39 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 4/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 40 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 5/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 41 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 6/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 42 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 7/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 43 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 8/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 44 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 9/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 45 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 10/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 46 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 11/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 47 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 12/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 48 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 13/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 49 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 14/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 50 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 15/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 51 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 16/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 52 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 17/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 53 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 18/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 54 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 19/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 55 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 20/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 56 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 21/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 57 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 22/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 58 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 23/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 59 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 24/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 60 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 25/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 61 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 26/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 62 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 27/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 63 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 28/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 64 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 29/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 65 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 30/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 66 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 31/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 67 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 32/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 68 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 33/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 69 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 34/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 70 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 35/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 71 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 36/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 72 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 37/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 73 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 38/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 74 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 39/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 75 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 40/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 76 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 41/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 77 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 42/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 78 Opis pliku: Załącznik nr 10 - PW 43/43

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 79 Opis pliku: Załącznik nr 11 - Wykaz czynności w zakresie realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-09-24

Nr 80 Opis pliku: Pismo nr 1 - Zmiana terminu składania ofert w związku z czasem niezbędnym do sporządzenia odpowiedzi na pytania Wykonawców - pismo, ogłoszenie, zmiana SIWZ

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-10-25

Nr 81 Opis pliku: Pismo nr 2 - Zmiana terminu składania ofert.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-09

Nr 82 Opis pliku: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-09

Nr 83 Opis pliku: Pismo nr 3 - Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-13

Nr 84 Opis pliku: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-13

Nr 85 Opis pliku: Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-13

Nr 86 Opis pliku: Kosztorysy ofertowe skorygowane o zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-13

Nr 87 Opis pliku: Wykazy, zmiany do wykazów oraz wiercenia konstrukcji jezdni dla odc. 1 i 2, uzupełnienia do wykazów;

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-13

Nr 88 Opis pliku: Poprawiony załącznik nr 9 do SIWZ - Dane Kontraktowe

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-13

Nr 89 Opis pliku: Zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ - OWK i SWK zmienione na dzień 13.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-13

Nr 90 Opis pliku: Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ w wersji pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-13

Nr 91 Opis pliku: Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ w wersji word

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-13

Nr 92 Opis pliku: Pismo nr 4 - Informacja Zamawiającego z dnia 16.11.2018 r. dot. zamieszczenia ujednoliconych specyfikacji technicznych, w związku ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania z dnia 13.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-16

Nr 93 Opis pliku: Specyfikacje techniczne, w związku ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania z dnia 13.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-16

Nr 94 Opis pliku: Pismo nr 5 - odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ w zakresie SST, zmiana terminu składania ofert.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-28

Nr 95 Opis pliku: Odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-28

Nr 96 Opis pliku: Zmiana SIWZ z dnia 28.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-28

Nr 97 Opis pliku: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-28

Nr 98 Opis pliku: Zmiany SST - cz. 1

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-28

Nr 99 Opis pliku: Zmiany SST cz.2

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-11-28

Nr 100 Opis pliku: Pismo nr 6 - Zmiana SIWZ, Pakiet odpowiedzi na pytania cz. 1 i 2, zmienione katy SIWZ

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-12-14

Nr 101 Opis pliku: Załączniki do odpowiedzi na pytania - Pakiet nr 1

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-12-14

Nr 102 Opis pliku: Załączniki do odpowiedzi na pytania - Pakiet nr 2

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-12-14

Nr 103 Opis pliku: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.12.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-12-14

Nr 104 Opis pliku: Pismo nr 7 - Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-01-04

Nr 105 Opis pliku: Pismo nr 8 - odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 08.01.2019 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-01-08

Nr 106 Opis pliku: Zbiorcze zestawienie ofert ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/124/18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno -Bartoszyce.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2019-01-15

Nr 107 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-03-26

Nr 108 Opis pliku: Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28.03.2019 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-03-28

Nr 109 Opis pliku: Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 02.04.2019 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-04-02

wróć