Głównej zawartości

Usługinaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRI-1/PN/3220/132/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2019-04-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.04.2019 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-04-29

wróć