Głównej zawartości

Usługinaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia :
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 512 na odcinku Pienięzno-Bartoszyce w ramach realizacji zadaniapn:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pienięzno-Bartoszyce":
Zadanie 1 :Rozbudowa dw nr 512 na odcinku Pieniężno-Górowo Iławieckie.
Zadanie 2: Rozbudowa dw nr 512 na odcinku Górowo Iławieckie - Bartoszyce.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IR-1/PN/3220/116/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2018-11-30

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30.11.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-11-30

wróć