Głównej zawartości

Usługinaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia :
Sprawowanie nadzoru nad zgodnościa realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pienięzno w podziele na dwa zadania:
Zadanie nr 1 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo -Pienięzno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska"
Zadanie nr 2 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pienięzno na odcinku Wola Lipowska-Pienięzno"
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IR-1/PN/3220/133/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2018-12-17

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 17.12.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-12-17

wróć