Głównej zawartości

Roboty budowlanenaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/7/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-03-06
Numer ogłoszenia w BZP : 2018/S 045-097520


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2018-07-24

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 24.07.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-24

wróć