Głównej zawartości

Roboty budowlanenaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork"
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/39/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-04-05
Numer ogłoszenia w BZP : 2018/S 066-146067


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-08-27

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ z dn. 27.08.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-08-27

wróć