Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 euro
Tryb : przearg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Konserwacja urządzeń ochrony środowiska podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg woj. na terenie RDW Nidzica."

 
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/50/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-07-04

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-07-04

wróć