Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Przeprowadzenie i udokumentowanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego dróg administrowanych przez RDW Nidzica
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/89/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-08-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-08-22

wróć