Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Sukcesywne przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2).

Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/1/19


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2019-01-25

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania - CZĘŚĆ NR 2

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2019-01-25

Nr 2 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania - CZĘŚĆ NR 1

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2019-02-08

wróć