Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wycinka drzew w ciągu DW 507 na odcinku Braniewo - Wola Lipowska w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska"
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRIII-2/PN/3220/3/18


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-01-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-22

Nr 2 Opis pliku: PONOWNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-26

Nr 3 Opis pliku: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA z dn. 30.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-30

wróć