Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 193.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : "Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejących) województwa warmińsko - mazurskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.NT-2/PN/3220/23/18


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-03-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ z dn. 13.03.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-03-13

wróć