Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb :
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy i remontu chodnika w ciągu ulicy Narutowicza w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie; 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy zatoki autobusowej w miejscowości Pacółtowo; 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Linowiec - Grodziczno; 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na odcinku Linowiec - Grodziczno Etap I; 5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 613 relacji Bronowo - Różnowo w miejscowości Różnowo;
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-2/PN/3220/57/18/11


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2018-07-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 5.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-20

wróć