Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (Rejonowi Dróg Wojewódzkich  w Nidzicy) produktów paliwowych i pozapaliwowych zwanych dalej „paliwem" i „produktami pozapaliwowymi z podziałem na części (3)".
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/140/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-11-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postepowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-11-21

wróć