Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty2019-02-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy. ...
czytaj więcej... 
2018-12-13 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu oraz Obwodu Drogowego w Pieniężnie w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2...
czytaj więcej... 
2018-12-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych”....
czytaj więcej... 
2018-11-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (Rejonowi Dróg Wojewódzkich  w Nidzicy) produktów paliwowych i pozapaliwowych zwanych dalej „p...
czytaj więcej... 
2018-10-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do l...
czytaj więcej... 
2018-10-31 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z podziałem na 4 części.” ...
czytaj więcej... 
2018-10-10 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup materiałów budowlanych do budowy chodników...
czytaj więcej... 
2018-09-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Dostawa 150 sztuk drzew do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga, w tym 75 sadzonek gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) i 75 sadzonek gatunku lipa drobnolistna (Tilia coradata)"...
czytaj więcej... 
2018-08-07 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników : ZADANIE NR 1 : zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów do budowy chodnika w ciągu  dr. ...
czytaj więcej... 
2018-07-25 - Rejon Dróg w Elblągu
Sprzedaż wraz z dostawą przyczepy dwuosiowej szt. 1 do RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,