Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Dostawa 150 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia coradata) do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga dla drogi wojew. nr 592
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : DOSTAWA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/29/18


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2018-03-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-03-22

wróć