Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 193.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z podziałem na 4 części.”
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Dostawy
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.NT-2/PN/3220/129/18
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2018-11-27
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 500282939-N-2018


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2018-11-27

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - CZ. 1, 2 3 I 4 - SPRZĘT DO LABORATORIUM - REF. 129

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-11-27

wróć