Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Przebudowa DW 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa DW 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika. , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/110/17


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2018-03-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku:

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-03-29

wróć