Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Regulacja poboczy i rowów oraz umocnienie poboczy kostką granitową w ciągu dróg woj. administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3).
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/49/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-05-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania w części Nr 1 i Nr 3.

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-05-29

wróć